Dünyanın en güvenilir ve kaliteli ürünleri

TÜKETİCİ MEVZUATİ GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ticari unvanı: Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti

Adres: Altunizade mahallesi Sırmaperde sokak 17/3 Üsküdar İstanbul

Telefon: +902163415581

E-posta Adresi: inleiturkey@gmail.com

 

1.2. ALICI:

Adı Soyadı:

Unvanı:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-Mail:

 

MADDE 2- KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, satıcının, tüketiciye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Tüketici, ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, varsa kargo ücretini ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğine peşinen kabul eder.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Açıklama:

Adet:

KDV Dahil Tutar:

Toplam Tutar:

[Kargo Bedeli:

Ödeme Şekli:

Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil) :

Teslimat Tarihi: Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarihi bilgisi paylaşılmamaktadır. Teslimat, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

 

Cayma Bildirimin Yapılabileceği Açık Adresi: Altunizade mahallesi Sırmaperde sokak 17/3 Üsküdar İstanbul

Cayma Bildiriminin Yapılabileceği Mail Adresi: inleiturkey@gmail.com

Cayma Bildiriminin Yapılabileceği Telefon Numarası:+902163415581

Şikayet İçin Satıcının Açık Adresi: Altunizade mahallesi Sırmaperde sokak 17/3 Üsküdar İstanbul

Şikayet İçin Satıcının Mail Adresi: inleiturkey@gmail.com

Şikayet İçin Satıcının Telefon Numarası: +902163415581

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, {FIRMA UNVAN} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata

ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı

olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız

veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICIya ödenmemesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICIya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, kutu ambalajı açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Kurumsal firmalar tarafımıza iade fatura kesmeyi kabul etmiştir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)

-Her türlü yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

-Hür türlü kozmetik ürünleri

-Telefon kontör siparişleri

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI' nın veya SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI: Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti

Adres: Altunizade mahallesi Sırmaperde Sokak 17/3 Üsküdar İstanbul

Telefon: +902163415581

E-posta Adresi: inleiturkey@gmail.com

ALICI:

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır

 

1.1- SATICI:

SATICI: Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti

Adres: Altunizade mahallesi Sırma Perde Sokak 17/3 Üsküdar İstanbul

Telefon: +902163415581

E-posta Adresi: inleiturkey@gmail.com

 

1.2. ALICI 

Adı:

Soyadı:

Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

 

MADDE 2- TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanını, BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Nin (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi, ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, SİTE : SATICIya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICIya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICIyı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

MADDE 3- KONU

İşbu Sözleşme, ALICInın, SATICIya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Söz konusu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar sözleşme uyarınca 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1.Malın /Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICIya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya belirtilen tarihine kadar geçerlidir.

4.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

TARIH

URUNLER

FATURA BİLGİLERİ

Ödeme Şekli :Teslimat Adresi :Teslim Edilecek Kişi:Fatura Adresi :Kargo Ücreti :TL

 

MADDE 5- TESLİM ŞEKLİ

5.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması ile hemen yürürlüğe girecektir. Sözleşme Alıcının Satıcıdan satın almış olduğu Malın Alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı'nın tarafından belirtilen adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

5.2. Sipariş teslim edilirken ALICI (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunmazsa, siparişi ALICIYA ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms ve e-mail yoluyla göndericiye Alıcı veya kargo şirketi iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimler kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

 

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

6.1. ALICI, ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’ yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, sözleşme konusu mal teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.4. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICIdan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICININ, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.5. ALICI, SATICIya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, SATICIya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICIyı bağlayacaktır.

6.7. ALICI, SATICIya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.8. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

7.1. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. SATICI bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise ALICI işbu sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ALICIya ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

7.2. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ve kalıcı veri saklayıcısı ile ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde teslimat masrafları da dahil olmak üzere toplam bedeli ALICIya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilemez.

7.3. SATICI, malın ALICIya veya ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. ALICInın, SATICInın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile taşınması durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

7.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla ve sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICIdan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICInın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICInın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICIya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.8. SATICIya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICIya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.9. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

8.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak ALICI, işbu Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. Ayrıca ALICInın cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte ürünün faturasını kargo firmasına teslim etmesi gerekmektedir.

8.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.3. ALICInın cayma hakkını kullanması halinde SATICI cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve ALICIyı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

8.4. ALICI, cayma hakkını kullandığında satıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulmayacaktır. SATIŞ ön bilgilendirme iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtilmediği durumda ise, ALICIdan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, ALICInın bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

8.5. ALICI, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

8.6. ALICI cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

8.7. Tüketicinin cayma hakkı;

a)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,

b)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,

g) Belirli bir tarihte ve dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,

i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve

j) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

 

MADDE 9- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyeti ile tüketici mahkemesi yetkilidir.

 

MADDE 11- YÜRÜRLÜK

 

İşbu Sözleşme, ALICInın, SATICIya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Söz konusu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar sözleşme uyarınca 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu 11 (on bir) maddeden oluşan sözleşme taraflarca okunarak; alıcı tarafından elektronik ortamda alınan onay tarihinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir

 

SATICI: Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti

Adres: Altunizade mahallesi Sırma Perde Sokak 17/3 Üsküdar İstanbul

Telefon: +902163415581

E-posta Adresi: inleiturkey@gmail.com

Web sitesi: inlei.com.tr

 

ALICI Adı/Soyadı:

Tarih:

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

 

Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel

verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanundan kaynaklanan

haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal

yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde

kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi

hizmet standartları oluşturabilmek, Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti ticari ve iş stratejilerinin

belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil

uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı

iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya

bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel

nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir,

değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir,

işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da

hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti Nın birlikte çalıştığı

özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt

dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili

gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi,onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden

veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve

gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile

müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve

olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin

gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir

zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere

ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilmektir. 4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve

hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı

üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvanı : Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti

Telefonu: 02163415581

Vergi Dairesi: Üsküdar

Vergi Numarası: 6101127762

Adresi: Altunizade mahallesi Sırma Perde Sokak 17/3 Üsküdar İstanbul

E-posta Adresi: inleiturkey@gmail.com

 

 

Gizlilik ve Güvenlik

Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla

bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri

profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmesine yönelik

müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti Online Shop

bünyesinde kullanılmaktadır. Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti Online Shop, üyelik formlarından

topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle

paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat

hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara

açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri

değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme

sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst

seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Proteinocean Gıda Anonim Şirketi Online Shop veya ona

hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerinMagic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi

sağlanmaktadır.

 

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen

küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi). Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

Magic Lash Güzellik Merkezi San ve Tic Ltd Şti

Telefonu: 02163415581

Vergi Dairesi: Üsküdar

Vergi Numarası: 6101127762

Adresi: Altunizade mahallesi Sırma Perde Sokak 17/3 Üsküdar İstanbul

E-posta Adresi: inleiturkey@gmail.com